Поддръжка

Ние ще се погрижим за Вашия спа център.

Ние предлагаме пакети за поддръжка, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на всеки спа център. 

Дистанционно премахване на неизправности. 

Мобилна група.

Комбиниран пакет поддръжка.

спа услуги спа поддръжка

The Global Insurance Wellness and Maintenance Service предлага временно удължаване на стандартната гаранция и планирани посещения за проверка от техническия персонал на BSPA. Превантивна система, която да ограничи максимално неудобствата.